Για πρόσβαση στο Web Mail χρησιμοποιούμε την διεύθυνση  https://το domain name σας :2096/

πχ https://www.iqnet.gr:2096

η επιλέγεται εδω στην ιστοσελίδα μας , την επιλογή μενού Web Mail Server

Στην περίπτωση που σας βγάλει μήνυμα This Connection is Untrusted

η κάτι άλλο σε σχέση με την ασφάλεια σύνδεσης το αγνοείτε και συνεχίζετε στην ιστοσελίδα.