Για πρόσβαση στο Web Mail χρησιμοποιούμε την διεύθυνση https://www.iqnet.gr:2096/

η ακόμη  https://το domain name σας :2096/

η επιλέγεται εδω στην ιστοσελίδα μας , την επιλογή μενού Web Mail

Στην περίπτωση που σας βγάλει μήνυμα This Connection is Untrusted

η κάτι άλλο σε σχέση με την ασφάλεια σύνδεσης το αγνοείτε και συνεχίζετε στην ιστοσελίδα.